AKADEMIK | INSTITUT BIOSAINS

» AKADEMIK

AKADEMIK

Institut Biosains menawarkan pelbagai bidang pengajian dalam bidang sains biologi untuk memberi peluang kepada pelajar yang mengikuti pengajian mereka dan meningkatkan pengetahuan dan latihan mereka dalam penyelidikan, pembangunan, pengkomersilan dan Inovasi (RDCI).


Penekanan khusus diberikan kepada RDCI di kawasan kritikal seperti produk tambah nilai berasaskan haiwan, tumbuhan,  akuatik dan bio-kesihatan. Ini dapat dicapai dengan menggunakan peralatan canggih dan kemudahan penyelidikan awal di Institut seperti Instrumen Mikroskop Elektron berkelas tinggi, pelbagai jenis Spektroskopi dan Resonans Magnetik Nuklear, keadaan seni Robot Proteomic Workstation, pelbagai saiz Sistem Bioreactor DNA Sequencing dan Microarray Facility.

 
Institut Biosains bekerja rapat dengan fakulti di Universiti Putra Malaysia di mana proses pengajaran dijalankan oleh fakulti dan program penyelidikan yang berkaitan di kalangan pelajar pascasiswazah yang dijalankan di IBS oleh para penyelidik pengalaman dalam pendekatan pelbagai disiplin dan bersepadu.

IBS juga menerima permohonan pelajar-pelajar diploma dan  prasiswazah dari pelbagai Institusi...selanjutnya...
UPM menawarkan program mobiliti bagi memenuhi keperluan pelajar antarabangsa yang ingin...selanjutnya...
WXCaIAr:08:41