| INSTITUTE OF BIOSCIENCE
list of latest announcement

IBS Party would like to congratulate IBS Research Associate, Prof. Prof. Dr. Adam Leow Thean Chor who was promoted Associate Professor (DS54) effect on March 1, 2017.

Congratulations

Internal Audit for Quality Management Systems (QMS) ISO 9001:2015 will be held on 10 to 14 of July 2017 and 17 to 21 July, 2017

Informed telephone lines at Director's office (03-89472111) and Deputy Director (03-89472218) Institute of Biosains experienced technical damage and notice will be made after repair. Please note

Please be informed that the UPM Information and Communications Development Center (iDEC) will implement the UPMNet Network Access Control System. This system has been implemented and used for all WiFi networks at UPM colleges.

Any UPM citizen who wants to access the Internet, need to go through the verification process using UPM-ID.

In this regard, the IDEC has expanded its implementation location through UPM through phased implementation beginning July 19th and the Institute of Biosciences has been listed for implementation on October 25, 2017.

Thank you

Please be informed that the New Time Recorder System will be officially applied on 3 July 2017 (Monday).

The New Time Recorder system can be reached at the time of recording.upm.edu.my

Thank you.

YBhg. Tan Sri/Datin Paduka/Dato’/Datuk/Prof./Tuan/Puan,

Sepertimana sedia maklum semua pegawai universiti yang ingin ke luar negara (Rasmi dan Tidak Rasmi) perlulah memohon melalui Sistem Permohonan Luar Negara UPM (SPLN). 

Dalam Minit Mesyuarat Pegawai Kanan ke 99 [Minit 99.06 (a)] bertarikh 2 Jun 2016 yang telah diedarkan kepada semua Pegawai Kanan berkaitan `Pematuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan Berkanun Persekutuan’, melalui Para 5 Surat Pekeliling Am Perbendaharan Bil 1 2015, SEMUA PERMOHONAN PERJALANAN RASMI KE LUAR NEGARA hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya 2 minggu dari tarikh perjalanan ke Pejabat Ketua Setiausaha (KSU) Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT).

Oleh itu, bagi memastikan permohonan ke luar negara RASMI dapat dihantar ke KSU mengikut tempoh, maka tempoh masa yang diperlukan untuk mendapatkan kelulusan daripada tarikh penghantaran permohonan yang lengkap diterima melalui Sistem Perjalanan Luar Negara (SPLN) http://bursar1.upm.edu.my/spln/ oleh pemohon adalah;

  1. 7 hari bekerja untuk TIDAK RASMI, dan
  2. 6 minggu untuk RASMI 

Ini akan merangkumi tempoh masa yang telah ditetapkan kepada urusetia SPLN untuk semakan, zon kewangan untuk pengesahan peruntukan (jika berkaitan), Ketua PTJ untuk sokongan permohonan sebelum ke peringkat perakuan/kelulusan Naib Canselor.

Manakala bagi permohonan RASMI merangkumi juga ke peringkat Lembaga Pengarah Universiti (LPU) dan Ketua Setiausaha (KSU) Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT).

Dilampirkan adalah garis panduan terbaharu SPLN untuk makluman dan perhatian. Garis panduan juga boleh didapati di dalam sistem SPLN. 

Sekian, untuk makluman dan perhatian.

Welcome to Mr. Tn. Hj. Mhd. Hussin Abdul Rahim Chief Assistant Registrar who replaced Tn. Hj. Jamsari who retired on 7 August 2017. Thanks to Mr. Hj. Jamsari Tamsir for the devoted service and welcome to Mr. Hj. Mhd. Hussin Abdul Rahim.

Sukacita dimaklumkan, Portal Putra UPM kini boleh digunakan untuk mengakses pelbagai sistem aplikasi melalui satu antara muka.

Portal Putra UPM (http://portal.upm.edu.my) merupakan inisiatif Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) UPM bagi menyediakan kemudahan capaian atau ‘access gateway’ ke sistem aplikasi Universiti dengan menerapkan teknologi pengesahan (authentication) UPM-ID Single Sign-On (SSO).

Dengan adanya Putra Portal UPM, konsep “Single Sign-On (SSO)” diamalkan, dimana capaian kepada pelbagai sistem aplikasi dapat dibuat dengan menggunakan single ID (UPM-ID) dan paparan juga mesra peranti mudah alih.

Untuk makluman semua, sebanyak 21 sistem aplikasi telah menggunapakai konsep SSO, yang boleh dicapai melalui Portal Putra UPM (http://portal.upm.edu.my). 

Sebanyak 32 sistem aplikasi lain yang masih belum menggunapakai konsep SSO boleh juga dicapai pantas melalui ikon "NON SSO" pada Portal Putra UPM (http://portal.upm.edu.my). 

Untuk sebarang maklumat lanjut, sila hubungi Helpdesk iDEC (03 8947 1990) atau email idec_helpdesk@upm.edu.my 

Rujuk Pautan di sini 

Sekian, terima kasih.

Salam sejahtera,

1. It is informed that from 2017, the Registrar's Office will use the new e-Lppt system for performance evaluation of the Implementing Group staff. The new system is known as PUTRA PERFORMANCE. In this regard, I am pleased to note that your annual workforce and work targets (SKT) will begin on August 21, 2017 (Monday) and end on August 28, 2017. Please do all to implement the process according to the period is stipulated by the Registrar's Office to prevent difficulties and to interfere with the smooth running of the IBS Secretariat and the Registrar's Office. You are requested to implement the process through the website http: //prestasi.upm.edu.my

2. Your failure to fill this e-lppt will have implications;
I. The 2017 performance appraisal process can not be implemented.
Ii. There is no annual salary movement (PGT) for 2018.
Iii. Affect the promotion / flexion / contract / retirement process after retirement.

Any questions and problems during the weighting period can contact Puan Aziah Noh (ext: 2112) and Mrs. Nor Hamizah Mashud (ext: 2109).

Thank you.

 

AZIAH HJ. NOH
Senior Assistant Registrar
Institute of Biosciences
Universiti Putra Malaysia

Tel: 03-89472112
Fax: 03-89472218
Email: aziee@upm.edu.my

Salam Sejahtera,


Please be informed that the Vice-Chancellor of Universiti Putra Malaysia has agreed with the extension of appointment of YBhg. Professor Dr. Fatimah Md. Yusoff as Head of Laboratory of Marine Biotechnology from 1st September 2017 to 31st May 2018.

Congratulations.

Thank you.

Dimaklumkan bahawa terdapat gangguan pada sistem talian HOTLINE UPM yang lama 03-89466000 sehingga tempoh yang akan diberitahu kemudian.  Sehubungan itu, pelanggan UPM boleh menghubungi talian hotline baharu seperti berikut :-

 

Toll Free UPM: 1-800-22-5587 (pelanggan luar) / 03-89471003 (dalaman UPM)


Sekian, segala kesulitan amatlah dikesali dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Institut Biosains ingin melafazkan ucapan tahniah kepada Profesor Madya Dr. Nurulfiza Mat Isa yang telah dilantik sebagai Ketua Laboratori Vaksin dan Imunoterapeutik, Institut Biosains bagi tempoh tiga (3) tahun mulai 15 September 2018 hingga 14 September 2021.

Sekalung tahniah diucapkan dan selamat datang ke IBS.

Dimaklumkan bahawa Kajian Kepuasan Pelanggan UPM secara dalam talian telah boleh digunakan bermula 26 Mac 2018. Sistem ini boleh diakses terus melalui pautan di sini menggunakan pelayar di komputer dan telefon pintar.

1.    Prasiswazah

2.    Siswazah 

3.    Penyelidikan dan Inovasi

4.    Perkhidmatan Sokongan

UPDATE :

This is to inform you that there will be an Internet service disruption as follows:

 

INTERNET DISRUPTION  NOTICE

Date :

22 September 2018 (Friday)

Duration :

2.00 p.m. – 5.00 p.m.

Location :

Entire UPM Campus

Impact :

Services interruption to Internet connection. Affected users will face difficulty accessing Internet resources such as Google, Email and Facebook. However, access to internal UPM application systems (intranet) such as SMP and IGIMS will NOT be effected.

 Affected Sites :

Entire UPM Serdang and UPM Bintulu Campuses.

Reason for Disruption :

Upgrading works of UPM Main Firewall

Current Status :

Early Notice

 

Should you need any clarification, please call iDEC Helpdesk at 03-8947 1990 or email  to idec_helpdesk@upm.edu.my.

 

 

Semua Staf UPM

 

Tuan/Puan,

Dengan hormatnya pihak kami merujuk kepada perkara di atas.

Pihak KPM telah mengarahkan satu kajiselidik penggunaan perisian Adobe CC di kalangan pengguna yang berdaftar. Sehubungan itu, KPM memohon kerjasama Tuan/Puan bagi mengedarkan borang kajiselidik kepada pengguna-pengguna di institusi Tuan/Puan.

Borang Kajiselidik ini boleh didapatkan dalam beberapa format bergantung kepada kaedah edaran yang sesuai.

  1. Borang PDF boleh dimuat turun dari https://adobe.ly/2BSyGxZ. Sila gunakan Adobe Acrobat bagi mengisi dan menghantar terus borang yang telah dilengkapkan.
 
ATAU
  1. Google Form boleh dicapai di https://goo.gl/forms/7OEJjC0fzCaZ8ZL12

 

Sila lengkapkan kajiselidik ini selewat-lewatnya pada 25 Disember 2018 (SELASA).

Perhatian dan kerjasama pihak Tuan/Puan dalam perkara ini adalah amat dihargai. Sila hubungi Bahagian Perancangan Governan iDEC, melalui idec_bpg@upm.edu.my  jika perlukan penjelasan lanjut.

Sekian, terima kasih

 
******************************************
KRISHNAN MARIAPPAN
Ketua
Bahagian Perancangan dan Governan ICT
Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor
 
Information from Indian Institute of Technology Delhi has offers International PhD Fellowshio Programme (IPFP). Kindly please visit the following website:
 
*   IIT Delhi:  www.iitd.ac.in
*   Online application: https://ecampus.iitd.ac.in/IPGADM

Selamat datang dan selamat berkhidmat di IBS diucapkan kepada Ybhg. Profesor Dr. Zunita Zakaria sebagai Pengarah Institut Biosains, Universiti Putra Malaysia bagi tempoh tiga (3) tahun berkuat kuasa mulai 15 Disember 2019 hingga 14 Disember 2022. 

Terima kasih diucapkan kepada mantan pengarah Institu Biosains, Profesor Dr. Abdul Rahman atas sumbangan dan khidmat bakti selama berada di IBS.

Invitation to participate in the international conference of integrative medicine (ICIM)  2020. More info

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,
 
Perkara di atas adalah dirujuk.
 
Untuk makluman, Permohonan Dana Penyelidikan dan Pembangunan MESTECC bagi Suku 1/2020 di bawah  Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) telah dibuka. Untuk butiran lanjut, sila layari laman sesawang berikut:
 
 
Sekian, terima kasih.
 

Herewith poster scholarships and grants issued by the SEARCA and the University Consortium (UC). For more information on UC grants, please visit: https://uc.searca.org/ and SEARCA scholarships / grants at: https://www.searca.org/ If you have any questions, please contact En. Saiful Maskan at saiful@upm.edu.my.

Institut Biosains mempelawa individu yang berkelayakan dan mempunyai kemahiran serta pengalaman yang bersesuaian untuk mengisi jawatan kosong Pegawai Eksekutif 3 (PE3) (Kontrak).

Sila muat turun borang permohonan di menu /Dokumen

INSTITUTE OF BIOSCIENCE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 - 9769 3045
03 - 9769 2101
SXFVWAV~