HICoE | INSTITUT BIOSAINS
» HICOE

HICoE

Institut Biosains (IBS) merupakan institut pertama di UPM diiktiraf sebagai Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) pada 2010, memberikan penumpuan terhadap bidang tujahan vaksin dan terapeutik. IBS merupakan pusat pembangunan kecemerlangan penyelidikan dan latihan siswazah lanjutan dalam bidang sains biologi, yang seterusnya dapat memperkukuh keupayaan sains dan teknologi negara serta pembangunan modal insan untuk menyokong Pelan Induk Perindustrian dan Pertanian Negara.

Kecemerlangan dan fokus berterusan IBS telah ditauliahkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia pada Disember 2020.

Laboratori yang terlibat adalah:

BWDdLAn:11:08