PERKHIDMATAN | INSTITUT BIOSAINS
» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Unit & Perkhidmatan Institut Biosains

Unit Mikroskopi merupakan sebuah unit yang menawarkan khidmat profesional dan kemudahan mikroskop...selanjutnya...
Unit Perubatan Komparatif and Teknologi (COMeT) merupakan sebuah fasiliti haiwan makmal SPF...selanjutnya...
Unit Biodiversiti penyokong kepada Institut Biosains untuk mencapai misi menjadi pusat...selanjutnya...
Unit Koleksi Kultur Mikrob (UNiCC), Institut Biosains, UPM telah dibangunkan sejak tahun 2008....selanjutnya...
Perkhidmatan yang ditawarkan Kadar Caj Perkhidmatan Kalendar Aktiviti Unit Permohonan Ujian...selanjutnya...
Perkhidmatan yang ditawarkan (LIVES) IBS NGS Fasiliti Kadar Caj...selanjutnya...
Perkhidmatan Yang Ditawarkan (LHS) Kadar Caj Perkhidmatan Kalendar Aktiviti...selanjutnya...
Perkhidmatan Yang Ditawarkan (CANRES) Kadar Caj Perkhidmatan Kalendar Aktiviti...selanjutnya...
Perkhidmatan Yang Ditawarkan (MARSLAB) Kadar Caj Perkhidmatan Kalendar Aktiviti...selanjutnya...
C1571862037