Herbarium etnobotani ini terdiri daripada koleksi spesimen tumbuhan yang mempunyai nilai etnobotani. Istilah etnobotani merujuk kepada “hubungan antara tumbuhan dengan masyarakat” sama ada dari segi perubatan, binaan bangunan, kepercayaan, makanan, perwarna dan sebagainya

Diharap dengan wujudnya herbarium etnobotani beserta pengkalan data ini akan memudahkan dan memantapkan lagi kajian serta penyelidikan berasaskan sains tumbuhan pada masa akan datang.

 

Perkhidmatan

 

 

HERBARIUM ETNOBOTANI

· Pengkalan data

UNIT BIODIVERSITI

Hakmilik@2007 Unit Biodiversiti, Institut Biosains

i)

Mengenalpasti dan membuat pengecaman spesimen tumbuhan

ii)

Sebagai spesimen rujukan untuk pelajar-pelajar dan juga penyelidik